Muzieklessen

Wil je ook lessen volgen om mee te kunnen spelen bij de drumband of het harmonieorkest? Download dan dit formulier en stuur het op of vul het formulier in onder aan deze pagina. We zien je graag snel verschijnen op onze repetities!

Wil je wat meer informatie over de lessen bij de Abcouder Harmonie? Neem dan contact op met onze secretaris Coen Schlimme (telefoon 06 – 83879286 of email info@abcouderharmonie.nl). Je kunt ook vrijblijvend  komen kijken bij een van onze repetities. De drumband oefent op maandagavond vanaf 19.45 uur, het opleidingsorkest op dinsdagavond vanaf 18.30 uur en het harmonieorkest dinsdag vanaf 19.30 uur.

Hafabra
De Muziekvereniging Abcouder Harmonie heeft haar muzieklessen ingericht naar de landelijk erkende raamleerplannen. Zo volgen de blazers het raamleerplan Harmonie, Fanfare en Brassband en worden de slagwerkleerlingen opgeleid volgens het raamleerplan slagwerkopleidingen. Deze beide raamleerplannen zijn erkend door Kunstkeur, de organisatie die staat voor de kwaliteit van de opleidingen in Nederland. De Abcouder Harmonie beschikt over een team van docenten die hun opleiding hebben gevolgd aan een conservatorium of vergelijkbare opleiding of studerend zijn aan het conservatorium. Onze muziekopleiding is erop gericht dat jong en oud binnen onze vereniging samen mooie muziek kan maken.

Lessen
Aspirant-leden krijgen eerst gedurende zes weken proeflessen. Daarna wordt in overleg met de docent bekeken of de lessen als lid van de Abcouder Harmonie kunnen worden voortgezet. Per jaar worden 32 lessen gegeven van 30 minuten per persoon. Ook zijn groepslessen mogelijk van maximaal 3 leerlingen per groep in een uur. Bij de Abcouder Harmonie zijn muzieklessen mogelijk voor slagwerk en voor de volgende blaas-instrumenten: klarinet, trompet, trombone, hoorn, bariton, dwarsfluit, piccolo en saxofoon (voor de saxofoon is er een wachtlijst). Er zijn vaste lesdagen en tijden die in onderling overleg met de docent worden vastgesteld en eventueel kunnen worden gewijzigd.

Contributies en lesgelden 2021:

jeugdlid* Lid 16-21 Lid 21+**
contributie € 57,50 per kwartaal € 62,50 per kwartaal € 62,50 per kwartaal
lesgeld drumband (basis – groep of privé) € 64,00 per kwartaal € 64,00 per kwartaal € 77,50 per kwartaal
lesgeld drumband (gevorderd – groep van 2 of 3) € 128,00 per kwartaal € 128,00 per kwartaal € 155,00 per kwartaal
lesgeld harmonieorkest (ook slagwerk) (privé 30 minuten) € 128,0 per kwartaal € 128,00 per kwartaal € 155,00 per kwartaal
investeringsfonds € 20,00 per jaar € 20,00 per jaar € 20,00 per jaar
proeflessen drumband (6 lessen) € 50,00 (eenmalig) € 50,00 (eenmalig) € 50,00 (eenmalig)
proeflessen orkest (6 lessen) € 75,00 (eenmalig) € 75,00 (eenmalig) € 90,00 (eenmalig)

* Jeugdlid zijn diegenen die op 1 januari 2021  jonger dan 16 oud zijn.
** Voor cursisten > 21 jaar zijn onze docenten, die zelfstandig ondernemer (ZZP) zijn, verplicht 21% BTW te berekenen, hetgeen in de lesgelden van deze groep wordt doorberekend.

Bankgegevens:

Rabobank IBAN NL58RABO030.05.08.891 tnv Abcouder Harmonie te Amstelveen

Instrumenten
Leerlingen kunnen een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen.
Dit instrument is uitsluitend bestemd voor verenigingsdoeleinden.

Leerlingvolgsysteem en muziekexamen
Sinds eind 2012 worden de vorderingen van de leerlingen door de docenten bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Aan de hand van dit systeem wordt voor de vereniging en de leerling duidelijk wat de vorderingen zijn. De docent houdt dit nauwlettend in de gaten en tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. In dit rapport wordt naast de vorderingen ook gemeld of een leerling in staat is om deel te nemen aan het opleidingsorkest of drumband en/ de leerling aan muziekexamens kan deelnemen. Enkele malen per jaar is er een voorspeelmiddag waar de leerlingen hun vorderingen kunnen laten horen.

De praktijk- en theorielessen vinden plaats in “De Harmonie”.(Piet Mondriaan Gebouw). Jaarlijks zijn er examens voor de diverse blaasinstrumenten, slagwerk en muziektheorie. Het is daarmee mogelijk om de diploma’s A t/m D te behalen. Het D-examen geeft aansluiting op de Muziek-beroepsopleiding.

Opleidingsorkest, harmonieorkest, drumband
Als een leerling op advies van de docent genoeg gevorderd is om samen te spelen vindt doorstroming plaats naar één van bovengenoemde onderdelen. Het alleen volgen van muzieklessen is dus niet mogelijk zonder uiteindelijk spelend lid van onze vereniging te worden.

Lidmaatschap van de vereniging:
Het lidmaatschap is pas definitief als aan alle verplichtingen is voldaan, namelijk het aanmeldingsformulier compleet is ingevuld, het machtigingsformulier – indien u daar gebruik van wilt maken – compleet is ingevuld (let daarbij op eventuele naamstelling van betaler ten opzichte van de leerling), en het eventuele bruikleenformulier voor het instrument is ingevuld en alle formulieren in het bezit zijn van het bestuur.
Beëindiging van het lidmaatschap kan per kwartaal en is alleen schriftelijk mogelijk.

Verenigingsgebouw “De Harmonie”
De praktijk- en theorielessen vinden plaats in ons verenigingsgebouw “De Harmonie”. Dit is gevestigd op de Broekzijdselaan 46E in Abcoude.

Repetities
De repetitietijden zijn:
Maandag Drumband
19.30 – 22.00 uur
Dinsdag Opleidingsorkest
18.30 – 19.15 uur
Dinsdag Harmonieorkest
19.30 – 22:00 uur

Individuele lessen en groepslessen zijn op verschillende dagen en tijden in de week.

Vul onderstaand webformulier in om je aan te melden voor muzieklessen!
[contact-form-7 id=”410″ title=”Muziekles”]