Vereniging

De koninklijk onderscheiden Abcouder Harmonie is het belangrijkste muziekgezelschap van Abcoude en Baambrugge. De ongeveer 60 leden vinden er, naast de gezellige clubsfeer, de mogelijkheid om op hoog niveau samen muziek te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan de muzikale opleiding van de leden Iedereen kan een instrument lenen en lessen krijgen van gekwalificeerde docenten. Voor Abcoude en Baambrugge is het een belangrijke sfeermaker en verbinder, bijvoorbeeld door de muzikale omlijsting van feestdagen en door de jaarlijkse concerten. U bent ons vast wel op straat tegengekomen.

De Abcouder Harmonie omvat een drumband en een harmonie-orkest. Bent u in ons geïnteresseerd? Kom dan eens kijken op onze repetities in onze repetitiezaal in het Mondriaan-gebouw (Broekzijdselaan 46E, Abcoude). Op maandagavonden repeteert de drumband tussen 19:45 en 22:00 uur en op dinsdagavonden het harmonie-orkest tussen 19:30 en 22:00 uur. Informatie hierover kunt u krijgen door een bericht te sturen naar info@abcouderharmonie.nl.

Wilt u een instrument leren bespelen en met ons meespelen?

  • Meer informatie over lessen vindt u hier.
  • Meer informatie over het harmonieorkest vindt u hier.
  • Meer informatie over de drumband vindt u hier.

Korte geschiedenis

Op 16 oktober 1900 werd de muziekvereniging opgericht. Een aantal muziekliefhebbers met ideeën stak de koppen bij elkaar en begon het “muziekkoor de Harmonie”.
Vanaf het begin was het een vereniging van en voor iedereen. Van de eerste uitvoeringen is bekend dat men speelde in de tuin van de Eendracht. Het harmonieorkest werd gaandeweg beter en na enkele jaren werd er zelfs een prijs gewonnen op een concours.

In 1905 werd door de bevolking geld bij elkaar gebracht voor een vaandel. Dat werd tijdens een van de concerten feestelijk aangeboden. Helaas is dit in de loop der jaren verloren gegaan. Inmiddels is er een nieuw vaandel gekomen naar voorbeeld van het origineel. Verworven muzikale kennis en kunde werd door de leden aan elkaar doorgegeven.
Zo kreeg de jeugd les van oudere muzikanten. Vaak de vader of oom. Het was ook een familiezaak, die van ouder op kind overging. De dirigent kwam meestal uit het dorp zelf. De schoolmeester of iemand met ervaring bij een koor.

Na de oorlog veranderde er veel en kwamen er meer mogelijkheden. In de vijftiger jaren werd het tamboerkorps opgericht dat deel ging uitmaken van de Abcouder Harmonie.
Met name bij buiten-optredens was dat een belangrijke versterking. Ook muzikaal kwam er een kentering, met name in het repertoire. Moderne arrangementen, speciaal voor harmonie geschreven muziek en vooral ook lichte amusementsmuziek die haar intrede deed. Die trend heeft zich tot de dag van vandaag doorgezet. Ook het harmonieorkest zelf onderging belangrijke veranderingen. Goed geschoolde dirigenten verhoogden het muzikale peil en zorgden voor groeiende interesse van jeugd en volwassenen. De muzikanten kregen les van gekwalificeerde beroepsmusici en legden examens af.

De inmiddels Koninklijk onderscheiden Abcouder Harmonie speelt op straat, in een concertzaal, in de kerk en overal waar dat gewenst is. De drumband gooit hoge ogen op festivals en concoursen.

Ze doen dit al vele jaren tot plezier van zichzelf en de bevolking.
Zij hopen dit nog vele jaren te doen.